Impresszum

szerkesztette:

Twickel-Zichy Mária Terézia Közhasznú Alapítvány

külön köszönet:

Schumicky András
Schumickyné Dr. Könyves-Tóth Ildikó

grafikai tervezés:

PREZZ

Felhasznált szakirodalom

A „Zichy-expedíció”
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2013

Bakács István: A Zichy család levéltára
Levéltárak országos központja, Budapest, 1963

Bonitz Ferenc: Gróf Zichy Nándor, Élet- és jellemrajz
Szent István Társulat, Budapest, 1912

Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére
Pécsi püspökség, Budapest-Pécs, 2007

Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája
Heraldika kiadó, Budapest, 1998

Gudenus János-Szentirmay László, Összetört címerek: Mozaik, Budapest, 1989

Hantó Zsuzsa: Kitiltott családok
Magyar Ház, Budapest, 2010

Magyar Nagylexikon
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004

Nagy Imre: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára
Históriaantik könyvkiadó, Budapest, 2010

Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal
Ráth Mór, Pest, 1865

Pallas nagy lexikona
Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1897

Révai nagy lexikona
Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest, 1911

Új magyar életrajzi lexikon
Helikon Kiadó, Budapest, 2007

Új magyar irodalmi lexikon
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994

Vajay Szabolcs: A Máltai Rend magyar lovagjai 1530-2000
Mikes Kiadó Kft., Budapest, 2002

Virág Zsolt: Magyar Kastélylexikon
Castellum Novum, Budapest, 2002