A Twickel Birtok

A Twickel Birtok története az 1990-es évek elejére nyúlik vissza, amikor Zichy Mária Terézia több évtizedes távollét után végre hazatérhetett szeretett hazájába. Jószolgálati ügyei mellett, amiket a Malteser Hilfdienst, illetve az Ungarischer Malteser Caritasdienst egyik vezetőjeként végzett, szükségét érezte, hogy valamilyen magyarországi befektetéssel is kötődhessen hazájához. Szerette volna a Németországban megszerzett tudást, elhivatottságot és szakmaiságot az éppen újjáépülő Magyarországon kamatoztatni. Férjével, az Észak-Rajna-Vesztfália-i származású Clemens von Twickel báróval céltudatosan keresni kezdték a befektetési lehetőségeket a Zichy család régi birtokainak környékén. Mivel a Twickel és a Zichy család neve is évszázadok óta elválaszthatatlan a mezőgazdaságtól, így nem volt kérdés, hogy ezen a területen szeretnének vállalkozni. Lehetőségeiket Szekszárdon látták leginkább kedvezőnek, így 1993-ban a férj a Szekszárdi Mezőgazdasági Zrt. főrészvényese lett. Az ezt követő években egyre többet hozták magukkal kisebbik fiukat, Györgyöt is, aki lassacskán megtanulta édesanyja nyelvét, és magyarországi tanulmányokba kezdett. 2000-ben Zichy Mária Terézia halála után már egyértelmű volt, hogy kinek kell átvennie a birtok irányítását.

A Twickel Birtok tevékenységi körei négy fő ágazatra oszthatók:

szőlészet,
borászat,
növénytermesztés
és állattenyésztés.

A négy ágazat különböző típusú tevékenységeivel több mint száz családnak biztosít megélhetést a térségben. Az ágazatok egymásra épülő gazdálkodást folytatnak, szakembereik így egymást segítve fejlődhetnek egy komplex mezőgazdasági termelési rendszerben. A szekszárdi termőtalajon megtermelt szőlőt a borászat dolgozza fel, a szántóföldekről betakarított termény egy részét pedig a saját állatállomány takarmányozására fordítják, ami később így kiváló minőségű élelmiszer formájában kerülhet asztalra.

Gazdálkodásával a Twickel Birtok igyekszik megteremteni egy minél összefüggőbb termelést, hogy a termőföldtől egészen a fogyasztóig, a termelés minden fázisában és minden formájában biztosíthassa az elérhető legjobb minőséget.