Zichy Ferenc

1701 – 1783

A római Collegium Hungaricumban végzett kitűnő tanulmányai és több egyházi tisztség betöltése után győri püspökké nevezték ki, és később Győr vármegye főispáni tisztjét is betöltötte. Ekként visszavásárolta Mária Teréziától a püspöki palotát és a várat is, amelyeket helyre is állíttatott, valamint megépíttette a Győri Akadémia épületének felső emeletét is. Negyven évi főpásztorkodása alatt sokat fordított egyházi és jótékony célokra. Az egyházmegye templomainak több mint fele az ő idejében épült vagy esett át nagy javításon, többek között a Szombathelyi Székesegyház is. Restauráltatta és felszereltette a Győri Székesegyházat, elindította annak teljes belső átalakíttatását. Püspöki jövedelmén kívül családi vagyonából 600 ezer forintot költött egyházi célokra, oltárokat építtetett, liturgikus tárgyakat szereztetett be. A földrengés által megrongált szemináriumot helyreállíttatta és kibővíttette. Különböző alapítványokat hozott létre szegények, özvegyek és árvák javára. Az egyházmegye anyagi gyarapítása mellett nagy gondot fordított az egyház szellemiségére is, Győr-Nádorvárosba letelepítette a kamilliánusokat, és vármegyeszerte számos új plébániát is létesített. A Győri Székesegyház kegyoltára alatt nyugszik.